Smidigt alternativ för privatpersoner:
Fast pris, inkl. moms.
                       
 • Vad kan du slänga i storsäck Large ca 1 m³ ? tex. 
  • Brännbart, frigolit, gips, glasfiber, isolering, metaller, papper, plast, porslin, skrot, spånskivor, textilier, trä, trädgårdsavfall och wellpapp. m.m. OBS ! inte blanda trädgårdsavfall med annat material.
  • Avfallet skall sorteras i olika säckar i möjligaste mån.
  • Pris. Säck, hämtning, sortering, transport till återvinningscentral. 1220,-
 • Vad kan du slänga I storsäck Långgods ca 2 m³ ? tex.
  • Lämplig för längre återvinningsmaterial, tex. Reglar, karmar, dörrar, skivmaterial, trädgårdsavfall m.m. 
  • OBS ! inte blanda trädgårdsavfall med annat material.
  • Pris. Säck, hämtning, sortering, transport till återvinningscentral. 1300,-
 • Vad kan du slänga i  storsäck Small ca ½ m³ ? tex.
  • T ex.  Betong, tegel, kakel, schaktmassor och sten, m.m.
  • Pris. Säck, hämtning, sortering, transport till återvinningscentral. 1020,-
  • Hyr säckkärra för smidig förflyttning tex. Inomhus, trädgården eller bygget.100.-/per tillfälle.
 • Släng inte detta i säcken:
  • Hushållsavfall, asbest, farligt avfall, tyckinprgnerat trä, vätskor, och elektronik får inte läggas i säckarna.
  • Om avfallet innehåller avfallstyper/föremål som inte får förekomma tar Hållbar Hantering ut hanteringsavgifter för dessa avvikelser beroende på avvikelsens storlek/mängd.   
 • Pris utkörningsavgift av säckar: 150.- per tillfälle/adress. Gratis avhämtning. 
  • Om säcken ej går att försluta, debiteras en extra avgift av 500.- för överlast av säck.
  • Max vikt per säck 500 kg.
 • Säcken skall placeras nära anslutning till körbar väg, ej under tak eller ledningar. Hämtning av smidig kranbil.
  • 700.-/tim. + 90.-/mil. (2 mil ingår i priset) Start pris 700.- För varje påbörjad 1/2 tim debiteras 350.-/tim.
  • Utför även Lyft med mindre kranbil.
  • Kranbil 900.-/tim. + 90.-/mil.(2 mil ingår i priset) Start pris 900.- För varje påbörjad 1/2 tim debiteras 450.-/tim.